Kasper Hesselbjerg - Konsistens og assimilation

____________________________________________________________________________________________________________

 

Konsistens og assimilation

 

 

Kasper Hesselbjerg har til udstillingen Konsistens og assimilation lavet en række nye skulpturere. Skulpturerne danner tilsammen en menu, der serveres for de besøgende.

 

I sin praksis arbejder Hesselbjerg med hvordan genstande skaber betydning både som sanseligt materiale og som del af semiotiske systemer. Han undersøger hvordan de mest håndgribelige hverdagsfænomener forbindes til abstrakt tænkning og vice versa. Hvordan genstandene i vores hverdag hænger sammen med begreberne i den filosofi, vi lever vores liv ud fra.

I 2014 udkom “Cornflakes og andre specifikke objekter”, som består af fire essays om madretter som betydende genstande.

 

Udstillingen er ikke vegetarisk og indeholder skaldyr.

Fotos: David Stjernholm